Du vet att livet har mer att erbjuda men du når inte dit

Om du är redo kommer du att under 12 veckor ha ett verktyg som löser upp självtvivel, rädslor och andra osköna känslor som har en tendens att dyka upp och hindra dig från att ta nästa kliv

Du har en dröm om att starta företag eller så har du startat men det går inte så lätt som du skulle vilja. 

Expand Start

För att kunna få det du vill ha måste du bestämma dig för vad det är.

En viktig nyckel för att kunna skapa en ny och bättre framtid är att bestämma sig för vad min vill ha. Det räcker inte med att försöka. Och istället för att vänta på att andra människor eller omständigheter ska bestämma åt dig. Kommer du i Expand-programmet göra en vision av vad du vill, även om du just nu inte vet vad du vill eller hur det ska gå till.

Vanligtvis är en vision något som ligger långt borta, något att inspireras av. Expand är en mycket kraftfull metod där vi om-programmerar våra beteendemönster som ofta ligger djupt ner i vårt undermedvetna. Därför behöver vi tänka annorlunda när vi gör en Expand-vision. Varje gång du strävar efter något nytt kommer präglingar från din historia att dyka upp i olika former. Vi kallar det vanligtvis problem eller utmaningar. Ju större gapet är mellan din vision och där du är nu, desto starkare blir känsloreaktionerna. För att undvika att vägen framåt blir onödigt utmanande är det bättre att anpassa visionen utifrån där du är. 

Präglingar skapas bland annat av tillfällen då vi reagerade starkt emotionellt. Många händelser skedde när vi var så små så vi inte minns det. Men de påverkar oss fortfarande utan att vi är medvetna om det. Vi kan rationalisera, analysera och intellektuellt förstå, men så länge som det sitter kvar hindrar det oss. En Expand-vision triggar fram det så vi kan frigöra oss från det.

När dina handlingar stöttas av dina präglingar i det undermedvetna blir du omöjlig att stoppa.

När du vet vart du ska och hur du frigör dig från det som håller dig tillbaka finns det inget som behöver hindra dig när du nu sätter dina planer i verket

För att du ska manifestera din vision räcker det inte med att bara frigöra dig från hinder. Du behöver också agera. I den här delen ska du få lära dig hur du gör en plan som stödjer dig. Inte en plan att bli slav under.

Det finn endast två olika sorters hinder. Det ena är ett känslomässigt och där kan du använda Expand för att komma vidare. Det andra är ett faktiskt hinder som kräver en strategi. 

Oavsett vilken situation du befinner dig i finns det en väg ut. En utmaning är en port till en ny möjlighet. När vi fastnar i rädslor hindras vi från att se möjligheter. Och även om vi ser en möjlighet hindrar rädslan oss från att våga agera på den. När vi kan hitta lugnet inom oss och våga blicka framåt mot det vi vill öppnar vi vårt sinne för att ta emot inspiration. Då blir det lättare att se nya möjligheter och agera på dem.

Utmaningen är att våga tro mer på visionen, dig själv och att du kan än på dina rädslor. Men med visionen, Expand och en plan som guidar dig blir det enklare att våga se att det är möjligt.

Strax efter att du expanderat och tagit steg i en ny riktning dyker känslor upp som vill dra dig tillbaka

För att bli fri från det som hindrar dig att skapa en ny och bättre framtid behöver du bli medveten om vad det är. En sak som hjälper oss att bli medvetna är när något känns obekvämt eller till och med att det gör ont. De flesta människor gör allt de kan för att slippa känna. De kan se till att alltid vara upptagna, titta på Netflix, alltid vara omgiven av andra människor eller jobba. Det finns många sätt att distrahera sig från att känna. 

Känslan bär på ett budskap till dig och den kommer inte ge sig utan kommer att komma tillbaka starkare och starkare för att påkalla din uppmärksamhet. Om du inte lyssnar kan det till slut bli att du istället drunknar i känslan för den känns så sann. 

Det du får hjälp med här är att träna dig så att inte du inte ser obehagliga känslor som något dåligt, utan mer som budbärare av viktig information till dig. Genom att använda Expand-metoden frigör du dig från det obehagliga i känslan och kommer till insikt om vad den ville säga dig. Det blir alltid en hjälp på vägen för dig att nå dina mål och visioner snabbare och enklare.

Du kommer lära dig hur du upptäcker vad som hindrar dig så du kan ge nya instruktioner till ditt undermedvetna. Frigöra dig från gamla mönster och skapa nya som matchar din vision.

Expand-processen  är ett effektivt sätt att ge nya order till ditt undermedvetna sinne så du kan frigöra dig från rädslor och utmaningar. När du omprogrammerar ditt undermedvetna blir det lättare att göra nya val som leder dig till bättre resultat. Ditt undermedvetna lyder alltid dina order.

Vad du kan förvänta dig är att känna dig lättare, starkare, rakare i ryggen. Du kan uppleva att du plötsligt står upp för dig själv på ett nytt och oväntat sätt samtidigt som det känns naturligt.

Du förändras till att bli mer dig själv. Och ju mer du gör det desto mer kommer du göra saker på ett nytt sätt, andra kommer se dig med nya ögon och det kommer leda till nya och bättre resultat.

Du kommer få hjälp att fördjupa dig i vissa delar där du inte vet hur du ska gå vidare. Det sker ofta när du är starkt påverkad av dina känslor här och nu eller med sånt som varit starkt tidigare där du lagt locket på. Ett sätt som det kan uttrycka sig på är att ingenting ser ut att hända. Då kan du göra en Micro-vison där du fokuserar på en specifik del av din vision från olika vinklar och både förstora den och fördjupa den.

Hur du ser dig själv idag är baserat på din historia. När du frigör dig från dina minnen som var emotionellt svåra förändrar du din framtid från att upprepa gamla mönster till frihet och möjlighet till nya val.

Du kan frigöra dig från mycket utan att uppleva drama. Ju mer skräp du hittar desto mer skapar du en väg framåt som är lättare att gå.

Du kommer lära dig hur du genom att blicka tillbaka på händelser som fortfarande berör dig kan frigöra dig från dem. Det första du kommer märka är att du känner dig neutral när du tänker på händelsen. Det innebär att den har tappat betydelse för dig.

Expand next level

Guida andra att hitta sin inre styrka så de kan på ett medvetet sätt skapa ett liv att njuta av.

När man har lärt sig en metod som enkelt kan hjälpa människor att slippa sitta fast i dramer och problem är det lätt att vilja fixa dem. Vi ska absolut hjälpa andra människor men samtidigt respektera deras önskningar. 

Byron Katie säger: Ditt ansvar är vad du tänker, säger, känner och gör. Andras ansvar är vad de säger, tänker känner och gör.

Ju mer du tar ansvar för dig desto mer kraftfull blir du. Och när du låter andra ta ansvar för sig själva hjälper du dem att hitta sin inre kraft.

Du kommer lära dig  vad du behöver göra för att du ska bli så kraftfull som möjligt och kunna hjälpa andra så bra som möjligt, och vad du ska göra när din önskan om att ”fixa” någon kommer upp.

Frigör dig och dina klienter från generationers trauman

Om du tänker tillbaka på hur våra föräldrar, deras föräldrar och ännu längre tillbaka har haft det i sina liv, kan man nog säga att för alla någonstans har de upplevt svält, fattigdom, övergrepp och andra väldigt stora problem.

En del av det finns nedärvt i oss och påverkar oss utan att vi är medvetna om det. Om du upplever att du har situationer i livet som du har försökt förändra men ingenting har fungerat så kan det komma från någon förfader till dig.

Det som de varit med om har skapat beteendemönster hos dem och de har omedvetet fört dem vidare till sina barn, som fört dem vidare till sina barn.

I den här delen kommer du lära dig hur du frigör dig från nedärvda mönster så du inte för dem vidare till nästkommande generation.

Lär dig förstå vad kroppen säger när den talar till oss.

I en vanlig konversation lyssnar vi både till den som pratar och våra egna tankar. Vi får associationer och vill berätta om det.

Lär dig kommunicera med kroppen, både din egen och din klients. Ditt undermedvetna är som ett gigantiskt bibliotek där minnen från det förflutna, trauman, besvikelser och förväntningar som inte infriats ligger lagrade. Kroppen är porten till dessa minnen som du sedan länge glömt bort men som påverkar dig här och nu. Du kommer lära dig hur du kan hämta information från ditt undermedvetna via kroppen.

Du hjälper din klient att öka sin medvetenhet när du behärskar konsten att ställa kloka frågor och lyssna. När du tränar på att lyssna kommer du förbättra din intuition så du kan höra det som inte sägs med ord men som finns där i energin mellan orden.

Hur du skapar en Expand-vision

Vanligtvis är en vision något som ligger långt borta, något att inspireras av. Expand är en mycket kraftfull metod där vi omprogrammerar våra beteendemönster som ofta ligger djupt ner i vårt undermedvetna. Därför behöver vi tänka annorlunda när vi gör en Expand-vision. Varje gång du strävar efter något nytt kommer präglingar från din historia att dyka upp i olika former. Vi kallar det vanligtvis problem eller utmaningar-

 Dessa präglingar skapades av tillfällen då vi reagerade starkt emotionellt. Många händelser skedde när vi var så små så vi inte minns det. Men påverkar oss fortfarande utan att vi är medvetna om det. Vi kan rationalisera, analysera och intellektuellt förstå, men så länge som det sitter kvar hindrar det oss. En Expand-vision triggar fram det så vi kan frigöra oss från det.

Gör en microvision

Vi kommer gå djupare in i processen. Du kommer få hjälp att fördjupa dig i vissa delar där du inte vet hur du ska gå vidare. Det sker ofta när du är starkt påverkad av dina känslor här och nu eller med sånt som varit starkt tidigare där du lagt locket på.

Ett sätt som det kan uttrycka sig på är att ingenting ser ut att hända. Då kan du göra en Micro-vison där du fokuserar på en specifik del av din vision från olika vinklar och både förstora den och fördjupa den.

 

 

Hjälp din hjärna att bli trygg i förändring

Du har tre olika delar av hjärnan.

Din hjärnstam som har som uppgift att se till att du överlever till varje pris. Den är rädd för att inte kunna hjälpa dig om du förändras.

 Det limbiska systemet vill att du ska vara älskad och ha gemenskap. Det limbiska systemet kommer också försöka hålla dig tillbaka från förändring. Du har den gemenskap och kärlek du har och om du förändras kanske du tappar den utan att få något nytt är dennes oro.

Frontal loben är den delen av hjärnan som vill ut på nya äventyr. Det är den som skapar visionen och får kreativa idéer.

Som du ser har du en inbyggd konflikt i din hjärna. I den här delen kommer vi att hjälpa hela hjärnan att känna sig trygg med förändringen.

Eget ansvar ger inre styrka

När man har lärt sig en metod som enkelt kan hjälpa människor att slippa sitta fast i dramer och problem är det lätt att vilja fixa dem. Vi ska absolut hjälpa andra människor men samtidigt respektera deras önskningar.

Byron Katie säger: Ditt ansvar är vad du tänker, säger, känner och gör. Andras ansvar är vad de säger, tänker känner och gör.

Ju mer du tar ansvar för dig desto mer kraftfull blir du. Och när du låter andra ta ansvar för sig hjälper du dem att hitta sin inre kraft.

I den här delen kommer vi gå igenom vad du behöver göra för att du ska bli så kraftfull som möjligt och kunna hjälpa andra så bra som möjligt, och vad du ska göra när din önskan om att ”fixa” någon kommer upp.

Processen

Hur du använder Expand-processen för att frigöra dig från rädslor och utmaningar och omprogrammera ditt undermedvetna så du med lätthet kan göra nya val som leder dig till bättre resultat. Ditt undermedvetna lyder alltid dina order, utmaningen är att kommunicera så ditt undermedvetna förstår vad du menar.

Vad du kan förvänta dig är att känna dig lättare, starkare, rakare i ryggen. Du kan uppleva att du plötsligt står upp för dig själv på ett nytt och oväntat sätt samtidigt som det känns naturligt.

Du förändras till att bli mer dig själv. Och ju mer du gör det desto mer kommer du göra saker på ett nytt sätt, andra kommer se dig med nya ögon och det kommer leda till nya och bättre resultat.

 

Gör en plan du kan följa

För att du ska manifestera din vision räcker det inte med att bara frigöra dig från hinder. Du behöver också agera. Du ska få hjälp att göra en plan som stödjer dig. Inte en plan att bli slav under.

Det finns alltid en väg ut. En utmaning är en port till en ny möjlighet. När vi fastnar i rädslor hindras vi från att se möjligheter. Och även om vi ser en möjlighet hindrar rädslan oss från att våga agera på den. När vi kan hitta lugnet inom oss och våga blicka framåt mot det vi vill öppnar vi vårt sinne för att ta emot inspiration. Det blir lättare att se nya möjligheter och agera på dem.

 

Var proaktiv och skapa frihet för framtiden

Du behöver inte vänta tills du känner stress, rädslor eller utmaningar. Du kan frigöra dig från mycket utan att uppleva drama. Ju mer skräp du hittar desto mindre problem får du.

I den här delen kommer du lära dig hur du genom att blicka tillbaka på händelser som fortfarande berör dig kan frigöra dig från dem.

Det första du kommer märka är att du känner dig neutral när du tänker på händelsen. Det innebär att den har tappat betydelse för dig.

Hur du ser dig själv idag är baserat på din historia. När du frigör dig från dina minnen som var emotionellt svåra förändrar du din framtid från att upprepa gamla mönster till frihet och möjlighet till nya val. 

Börja träna på varandra

Nu har du kommit en bit på din egen vision och börjat förändra dina präglingar. Nu ska du börja guida andra. Första steget är att du guidar någon annan i gruppen. Det andra steget är att du gör det med någon som inte har upplevt en Expand-session.

 

Du börjar med att visa den du hjälper hur hon gör en Expand-vision för att sen gå vidare in på att om-programmera och frigöra.

  

 

 

Hämta information från kroppen

Lär dig kommunicera med kroppen, både din egen och din klients.

Ditt undermedvetna är som ett gigantiskt bibliotek där minnen från det förflutna, trauman, besvikelser och förväntningar som inte infriats ligger lagrade.

Kroppen är porten till dessa minnen som du sedan länge glömt bort men som påverkar dig här och nu.

Kroppen och det undermedvetna sinnet talar till oss genom känslor och symboler.

Vårt medvetna sinne behöver lära sig tolka  dem för att kunna förstå.

I den här delen kommer du lära dig hur du kan hämta information från ditt undermedvetna via kroppen.

I den här delen kommer du lära dig hur du kan hämta information från ditt undermedvetna via kroppen.

Lyssna och ställa kloka frågor

Lär dig konsten att ställa kloka frågor, öka din intuition så du kan höra det som inte sägs med ord men som finns där i energin mellan orden.

I en vanlig konversation lyssnar vi både till den som pratar och våra egna tankar. Vi får associationer och vill berätta om det.

För att kunna hjälpa våra klienter så bra som möjligt behöver du kunna släppa taget om intellektet och lyssna till både ord och energin mellan orden utan att analysera det som sägs, försöka komma på något smart att säga utan vara i ett flöde så du kan hjälpa din klient att gå djupare.

I den här delen kommer du få lära dig hur du lyssnar på olika sätt och hur du förstärker din intuition. 

Hur du frigör kroppen från stress och viss smärta

Många problem i kroppen dyker upp från stress och nedvärderande tankar om oss själva eller andra. När du tänker något om någon annan tar ditt undermedvetna det som att du pratar om dig själv. Det kan nämligen inte skilja på dig och någon annan. Allt det du säger med en stark känsla till, oavsett vem den är projicerad på sätter spår i dig.

Kroppen har sina system som fungerar som de ska ända tills något sätter sig i vägen. Om du känner stort ansvar sätter det sig ofta som värk i axlar. Känner du sorg sätter det sig ofta i hjärtat och om du känner rädsla och oro sätter det sig ofta i magen.

I den här delen kommer du lära dig hur du frigör kroppen från stress och en del typer av smärta i kroppen.

Frigör dig från generationers trauman

Om du tänker tillbaka på hur våra föräldrar, deras föräldrar och ännu längre tillbaka har haft det i sina liv, kan man nog säga att för alla någonstans har de upplevt svält, fattigdom, övergrepp och andra väldigt stora problem.

En del av det finns nedärvt i oss och påverkar oss utan att vi är medvetna om det. Om du upplever att du har situationer i livet som du har försökt förändra men ingenting har fungerat så kan det komma från någon förfader till dig.

Det som de varit med om har skapat beteendemönster hos dem och de har omedvetet fört dem vidare till sina barn, som fört dem vidare till sina barn.

I den här delen kommer du lära dig hur du frigör dig från nedärvda mönster så du inte för dem vidare till nästkommande generation.

Vad andra tycker om Expand

”Befrielse från nedbrytande tankar och känslor, fina Expand-vänner, bättre självförtroende”

”Lätt att hjälpa mina kunder med Expand. Stoppa rundgången i tankarna direkt.”

”Ett verktyg att jobba på mig själv. Nya vänner”

”Verktyg som funkar.”

”Nya vänner/systrar Effektiv och enkel metod att använda i mitt liv Rensa på ”ett lugnare sätt” än hardcore transformations utbildningar jag har gått tidigare.”

”Att jag kan.”

”Lära känna nya människor, alltid roligt att lära sig nya saker, utveckling.”

”Glädje och lust. Älskar livet. Både stort och smått. 😍 Vill lära mig Mer! Mer! Mer! Bli bättre och förverkliga mina ambitioner. Är mer närvarande, mer den jag tycker om att vara. :)”

”Ett verktyg för att hjälpa mig själv. Står stadigare i mig själv Våga tro på mina drömmar.”

”Förändring, jag är inte ensam med hinder. Ny gemenskap.”

”En så enkel men verksam metod. Ju mer jag rensar, desto enklare blir det. Nya vänner.”

”Jag är lugnare och mer jordad. Mer hoppfull.ì Mer tålig mot skuld och skam.”

Du får ett gruppsamtal i veckan under 12 veckor. Start torsdag den 16 april kl 9.00

 

Alla samtal spelas in så du riskerar inte att missa något även om du inte kan delta vid något tillfälle.

  

Din investering för detta är

12 000 kr

Just nu under Corona-tiden får du detta för halva priset.

Det vill säga 6000 kr eller 1200 kr  6 månader

Moms på 25 procent tillkommer

 

Vill du veta om det här är rätt för dig?