Du vet att livet har mer att erbjuda men du når inte dit

 

Inom 10 veckor kommer du ha identifierat vilka de största blockeringar du har  Du kommer ha bytt ut dem mot nya stärkande, stödjande och upplyftande övertygelser.

Föreställ dig att du har fått ett stärkt självförtroende, en vision av ett liv du vill leva och en plan som leder dig dit.

Du har en dröm om att starta företag eller så har du startat men det går inte så lätt som du skulle vilja. 

Skapa en inre trygghet

Du skapar trygghet för dig själv när du vet hur du blir fri från gamla beteenden, både medvetna och omedvetna.

Det vi människor är mest rädd för är att känna obehagliga känslor. I Expand-processen kommer du att lära dig hur du använder varje rädsla, varje motstånd och varje utmaning till att skapa en större tillit till dig själv och vad du kan.

På andra sidan av dina motstånd ligger mirakler och väntar. Det har du säkert upplevt tidigare. Med Expand behöver du inte längre kämpa dig igenom dina motstånd. Du löser upp det, får insikter och tar nästa kliv framåt med lätta steg.

Hitta din inre kraft

Ju mer du frigör dig från den gamla bilden du har av dig själv och medvetet skapar en ny som passar dig bättre nu och framåt, desto friare och starkare kommer du känna dig. Det blir plötsligt enkelt och naturligt att agera på nya sätt. Det blir lättare att stå upp för sig själv, ta plats och synas i större sammanhang och andra kommer bemöta dig på ett helt nytt sätt.

Du kommer kunna vara dig själv mer och mer i fler och fler sammanhang.

Expandera ditt liv

När du bestämmer dig för vad du vill skapa, lita mer på dig och din vision än på dina rädslor och du tar aktivt steg mot din vision. Då kommer du dit. När du och dina handlingar är i samklang med din vision måste den komma in i ditt liv. För varje steg du tar och varje gång du utvecklas, utvidgas ditt liv. Du blir större och säkrare på dig själv. Ditt liv blir mer.

Vi har varit med om så många misslyckanden och besvikelser under vårt liv och med dessa erfarenheter kan det kännas klokt att låta bli att lyssna.

Men din längtan är din. Den finns där för dig. Det är din väg att följa. Du behöver inte nöja dig. Dina tidigare erfarenheter har gett dig livsvisdom. De behöver inte ge dig tvivel på dig själv och din förmåga. Våga ha en dröm, våga följ den medan du frigör dig från det gamla och växer in i din nya bild av dig själv.

Hur du skapar en Expand-vision

En Expand-vision behöver formuleras på ett specifikt sätt för att ge den effekt du vill ha.

Det är en mycket kraftfull metod där vi omprogrammerar våra beteendemönster som ofta ligger djupt ner i vårt undermedvetna. Därför behöver vi tänka annorlunda när vi gör en Expand-vision. 

Varje gång du strävar efter något nytt kommer präglingar från din historia att dyka upp i olika former. Vi kallar det vanligtvis problem eller utmaningar. Då är det viktigt att gapet inte är för stort mellan vart du befinner dig nu och det du vill skapa. Ju större gapet är desto mer utmaningar dyker upp i ditt medvetande.

Processen

Du lär dig en process både för att frigöra dig från rädslor och utmaningar men också för att lägga in nya och bättre idéer. Dessa kommer automatiskt få dig att agera på ett annat sätt, så du skapar bättre resultat och för dig närmare att förverkliga din vision.

Vad du kan förvänta dig är att känna dig lättare, starkare, rakare i ryggen. Du kan uppleva att du plötsligt står upp för dig själv på ett nytt och oväntat sätt samtidigt som det känns naturligt.

Du förändras till att bli mer dig själv. Och ju mer du gör det desto mer kommer du göra saker på ett nytt sätt, andra kommer se dig med nya ögon och det kommer leda till nya och bättre resultat.

 

Gör en plan du kan följa

För att du ska manifestera din vision räcker det inte med att bara frigöra dig från hinder. Du behöver också agera. Du ska få hjälp att göra en plan som stödjer dig. Inte en plan att bli slav under.

Det finns alltid en väg ut. En utmaning är en port till en ny möjlighet. När vi fastnar i rädslor hindras vi från att se möjligheter. Och även om vi ser en möjlighet hindrar rädslan oss från att våga agera på den. När vi kan hitta lugnet inom oss och våga blicka framåt mot det vi vill öppnar vi vårt sinne för att ta emot inspiration. Det blir lättare att se nya möjligheter och agera på dem.

Gör en microvision

Ibland känns det som om inget händer. Då behöver vi hitta nya infallsvinklar. Det gör vi med hjälp av Microvisioner.

Den viktigaste delen av allt är att bli medveten om vad som pågår i vårt inre. Vi får ständigt guidning men det är inte alltid så lätt att uppfatta informationen. Därför behöver vi ibland ta till en Microvision för att zooma in på ett specifikt område till hjälp att bli mer medveten om vad som ligger i vägen.

 

Fler verktyg

Ibland kan känslorna ta bli så starka att det är svårt att tänka klart eller att präglingar sitter extra hårt. Då kan det skynda på processen att använda sig av några fler verktyg.

Du kommer bland annat lära dig hur du intuitivt hämtar information från det undermedvetna så att du kan frigöra dig från det som det logiska sinnet inte når.

 

 

Få svar på dina frågor

Vi kommer ses på zoom en gång i veckan under tolv veckor. Under varje samtal kommer det finnas utrymme för du ska få svar på dina frågor. Varje vecka kommer jag även ha “heta stolen” där minst två personer kommer få  Expand-sessioner av mig kring hinder som kan komma att dyka upp.

 

 

Hur du använder dina minnen för att göra din framtid enklare.

Alla minnen vi har som vi får en reaktion på när vi tänker på dem, påverkar oss. Du kommer lära dig hur du “plockar” dem en efter en så att de slutar påverka dig och du blir mer fri.

Hur du frigör dig från generationers trauman

Om du tänker på dina föräldrar, mor-och farföräldrar och deras förfäder så kan vi nog alla hitta situationer av svält, fattigdom, våld och så vidare. Även om vi inte varit med om det så ligger en del av det nedärvt i våra system. Du kommer lära dig hur du frigör dig från dem.

Hur du kan frigöra dig från stress och många smärtor i kroppen

När vi levt under stark stress kommer vi till slut till en punkt då vi känner av det i kroppen. Många av dessa tillstånd kan minskas och även försvinna. Här kommer du lära dig hur du gör det på ett riskfritt sätt.

Hur du använder Expand med det du redan kan

Expand är ett verktyg för transformation som går att använda tillsammans med andra andra metoder för att förstärka effekten från dem.

Om du jobbar med massage kan du få musklerna att släppa spänningar enklare. Om du jobbar med EFT kommer den processen gå snabbare. Och naturligtvis är det ett fantastiskt verktyg vid coaching.

Vad andra tycker om Expand

”Befrielse från nedbrytande tankar och känslor, fina Expand-vänner, bättre självförtroende”

”Lätt att hjälpa mina kunder med Expand. Stoppa rundgången i tankarna direkt.”

”Ett verktyg att jobba på mig själv. Nya vänner”

”Verktyg som funkar.”

”Nya vänner/systrar Effektiv och enkel metod att använda i mitt liv Rensa på ”ett lugnare sätt” än hardcore transformations utbildningar jag har gått tidigare.”

”Att jag kan.”

”Lära känna nya människor, alltid roligt att lära sig nya saker, utveckling.”

”Glädje och lust. Älskar livet. Både stort och smått. 😍 Vill lära mig Mer! Mer! Mer! Bli bättre och förverkliga mina ambitioner. Är mer närvarande, mer den jag tycker om att vara. :)”

”Ett verktyg för att hjälpa mig själv. Står stadigare i mig själv Våga tro på mina drömmar.”

”Förändring, jag är inte ensam med hinder. Ny gemenskap.”

”En så enkel men verksam metod. Ju mer jag rensar, desto enklare blir det. Nya vänner.”

”Jag är lugnare och mer jordad. Mer hoppfull.ì Mer tålig mot skuld och skam.”

Du får ett gruppsamtal i veckan under 10 veckor. 

 

Alla samtal spelas in så du riskerar inte att missa något även om du inte kan delta vid något tillfälle.

 

 

Vill du veta om det här är rätt för dig?

Skicka ett mejl till mig så bokar vi in ett samtal så du kan få svar på dina frågor och funderingar.